Náš tým

 

Simona Rupešová


Jednatelka společnosti Alfadent, k.s.

personalistika, marketing
Mobil: +420 603 541 550
E-mail: rupesova@alfadent.cz

Petr Kabil

  obchod a marketing
  Mobil: +420 777705921

 Lékaři 

MUDr. Dana Sieglová

praktická stomatologie, parodotologie, implantologie, endodoncie, estetická stomatologie

MUDr. Dana Sieglová patří k předním odborníkům na parodontologii v České republice. V posledních letech se zaměřila na oblasti estetické zubní medicíny, endodoncie a parodontologie. Zkušenosti získala na pracovních stážích v USA, Velké Británii
a dva roky strávila pracovně v Severním Irsku. Je držitelkou certifikátů a ocenění v estetické parodontologii a restorativní stomatologii v ČR, Velké Británii a Německu. Absolvovala také speciální výběrová školení regenerativní a plastická terapie v parodontologii Prof. Dr. Dr. Antona Sculeana, M.S. z Westfälischen Wilhelms-Universität Münster. Odborné vzdělání získala i v Německu a Itálii. Paní doktorka také jako ostatně všichni naši stomatologové pracuje s technologií CEREC. Stomatologii vystudovala na UK v Praze. Je členkou České stomatologické komory a České parodontologické společnosti. Zajímá se o pacienta jako celek, a proto také absolvovala odborná školení v psychologii a komunikaci. Hovoří anglicky, německy, francouzsky, rusky a arménsky.

 

MUDr. Markéta Pospíšilová 

Specializace : Chirurgická stomatologie, implantologie, protetická , estetická a záchovná stomatologie.

Vystudovala FVL UK Praha
Pracuje od roku 1987 jako stomatolog
Atestaci I. Stupně složila v roce 1991

Díky dlouholeté praxi a školením v oblasti estetické, záchovné a protetické stomatologii se orientuje v nových inovativních postupech současné stomatologické péče.
Dalším hlavním oborem paní doktorky je implantologie, speciálně zavádění miniimplantátů .
Paní doktorka také jako všichni naši stomatologové pracuje s technologií CEREC. Je členkou České stomatologické komory Hovoří anglicky a rusky.

 

MUDr. Jan Chvojka

Mezi jeho hlavní zájmové obory patří záchovná, estetická stomatologie, protetika, endodoncie a parodontologie. Již během studií absolvoval zahraniční stáže na Taiwanu, Mexiku a Rumunsku se zaměřením na záchovnou a chirurgickou stomatologii. Po ukončení studia na LFUK v Plzni 03/2008 hostoval půl roku na prestižní Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf - Klinik für Zahnmedizin (Německo) a 1 měsíc na Çukrova University - Department of Prosthodontics, Periodontology, Endodontics and Surgery (Turecko), kde dále rozvinul znalosti estetické, protetické, chirurgické a záchovné stomatologie. Je pravidelným účastníkem vzdělávacích akcí včetně technologie Cerecu. V minulosti pracoval a pracuje pod vedením zkušených školitelů:
2008 - současnost MUDr. Jan Chvojka,
2009 - 2010 MUDr. Zdeňka Chocholatá
2010 - naším zaměstnancem je od roku 2010 na část úvazku.
 

    

 MDDr. Kristina Gomolová

Vystudovala 1.lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Po promoci v září 2010 nastoupila do Domu zubní péče o dítě a rodinu MUDr. Pekárka ve Strašnicích, kde pracovala do března 2012 a věnovala se převážně dětské stomatologii. Poté 6 měsíců pracovala na klinice S.T.Dent s.r.o. Ve Vršovicích. Od ledna 2013 nastoupila na dentální kliniku Alfadent.

Věnuje se zejména záchovné, estetické a dětské stomatologii, zajímá se o stomatochirurgii a implantologii, na kterou by se v budoucnu ráda zaměřila. Absolvovala řadu různých školení napříč celým spektrem stomatologie. Mluví anglicky a německy.

Jejím hlavním cílem je spokojený pacient, který odchází ze stomatologické ordinace s úsměvem.

 

 

MDDr Peter Sopko


  Vystudoval bilingvální anglicko-slovenské gymnázium v Prešově.
  Absolvoval Lékařskou fakultu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košicích ukončenou v roce 2012. Praxe v průběhu studia v soukromé ordinaci SOP DENT s.r.o , praxe byla vykonávanáu lékařky specialistky stomatologie a parodontologie. Ve společnosti SOP DENT s.r.o. pracoval po absolvování lékařské fakulty od 2012 do srpna 2013. V průběhu studia a následné praxe se zajímá o estetickou stomatologii, protetiku a endodoncii. Pracuje s technologií Cerec. Následně se chce v budoucnu věnovat implantologii a chirurgii. V srpnu 2013 nastoupil na dentální kliniku Alfadent.
 


 

 

MDDr. Zuzana Fašková

 

Momentálně je paní MDDr Hlavsová nyní Fašková na mateřské dovolené. 

Vystudovala 1. LF UK v Praze. Poté nastoupila do soukromé ordinace v Praze na Vinohradech. Od roku 2010 pracuje na dentální klinice Alfadent .


Mezi její zájmové obory patří záchovná, estetická a preventivní stomatologie, na kterou klade velký důraz. Specializuje se na ošetřování dětí. Na tyto specializace již absolvovala řadu školení jak v České republice tak i v zahraniční. Též se věnuje technologii Cerec.


Jedním z jejích hlavních cílů je přesvědčit, že ošetření u zubaře může být bezbolestné a není potřeba se ho obávat.

   

 

     Externí lékaři 

 MUDr.Baťková Pavla
 

Vystudovala 1. LF University Karlovy v Praze. Po promoci v červnu 2004 nastoupila na ARO FN Motol, kde pracovala do roku 2008 a získala zkušenosti z dětské i dospělé anestezie, včetně lůžkového oddělení ARO dětí i dospělých. 

Souběžně pracovala 5 let na záchranné službě hlavního města Prahy.
Po získání zkušeností nastoupila v lednu 2009 jako anesteziolog do Aroba.

 MUDr Baláž 

Majitel firmy AROBA. Lékař anesteziolog.

MUDr Aleš Váňa

 

Vystudoval Lékařskou fakultu University Karlovy - promoce 2003. 
Praktický zubní lékař se specializací ve Stomatochirurgii.
Člen ČSK ( ČESKÁ STOMATOLOGICKÁ KOMORA ).
Člen ITI ( INTERNATIONAL TEAM FOR IMPLANTOLOGY ).
Držitel osvědčení od České stomatologické komory pro vybranou péči v oborech Parodontologie a Stomatochirurgie
Zahraniční studijní stáže - Německo, Rakousko a USA ( UNIVERSITY OF CALIFORNIA - SAN FRANCISCO UCSF )
Vedoucí lékař a odborný garant stomatologického centra AV DENTAL.
Konzultant a externí spolupracovník privátních stomatologických praxí v Praze.

  
 

 

    Michaela Nováková - recepční
 

Absolvovala gymnázium v Písku a poté nástavbové studium obor Všeobecná sestra v Praze.Pobývala 2 roky v USA a Švédsku a poté ji osud na několik let zavál postupně do Austrálie, Jižní Ameriky a Mexika.
V letech 2001 – 2005 studovala Hotelový management a Management cestovního ruchu na Business and Travel  Academy v Sydney.
Měla čest pracovat několik let v hotelu Sheraton v Sydney a poté pro Carnival Cruise Lines převážně v oblasti Karibského moře. Toto velmi ovlivnilo její způsob práce se zákazníkem.
Domluví se plynule anglicky, ale neztratila by se ani  ve španělsky a německy mluvících zemích.
„Na světě je jedna řeč, které všichni rozumí. Je to jazyk nadšení, věcí udělaných s láskou a chutí, touhou dosáhnout to, o čem sníme nebo čemu věříme.“  P.Coelho 

Jana Čontošová - dentální hygienistka

 

Vystudovala střední zdravotnickou školu v Praze, obor všeobecná sestra (2002-2006)

Od roku 2007 praxe v soukromých stomatologických ordinacích.

Absolventka Soukromé Vyšší odborné školy zdravotnické pro dentální hygienistky, s.r.o.- 3 leté studium

Od roku 2013 pozice dentální hygienistky v Alfadentu,k.s

Má empatický přístup k lidem, jejím cílem je spokojený pacient.

„Prevence je nejúčinnější a nejlevnější léčba.“

 

      

Bc. Veronika Píchová - zdravotní sestra  Vystudovala střední zdravotnickou školu v Kolíně, obor všeobecná sestra (2006-2010), Vysokou školu zdravotnickou o.p.s v Praze (2010-2013).

V průběhu studia na Vysoké škole získávala odbornou praxi v oborech záchovné a estetické stomatologie. Dále nabývala praxi asistencí při implantologických i jiných chirurgických výkonech. 

Od roku 2013 pracuje v Alfadentu, ks

"Radostí každé zubní sestry je spokojený pacient, který se vrací beze strachu a s důvěrou.

 

 

 

 

 

 

 

 

zubní ordinace - kontakní formulář

Dentální klinika, stomatologie, zubní ordinace a kvalitní zubař
ALFADENT

Horšovská 390 / 4
150 00, Praha 5 - Řeporyje

tel: +420 251 625 056
      +420 251 625 717
       +420 774 444 902